Copyright © Alle rechten voorbehouden. |  Ontwerp / bouw  P. van Althuis |  Gebruiksvoorwaarden |  Privacybeleid

TOANIELFERIENING “IT MOAT KINNE”

BROEKSTERWÂLD / DE FALOM

Privacybeleid


De “It Moat Kinne”-website is eigendom van toneelvereniging “It Moat Kinne”. Voor “It Moat Kinne” is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt “It Moat Kinne” zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop “It Moat Kinne” gebruik maakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.


Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.


Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens


“It Moat Kinne” verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:

(1) voor het leveren van onze diensten;

(2) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;

(3) om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van “It Moat Kinne”


Uw rechten


Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan derden. Indien u als bezoeker van de website van “It Moat Kinne” besluit uw gegevens via “It Moat Kinne” aan derden te verstrekken, dan is “It Moat Kinne” op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan ynfo@itmoatkinne.com


Beveiliging gegevens


“It Moat Kinne” maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.


Bezoekgegevens


Op de websites van “It Moat Kinne” worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat “It Moat Kinne” haar dienstverlening verder kan optimaliseren.


Wijzigingen


“It Moat Kinne” behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:


Toneelvereniging “It Moat Kinne”

Ynfo@itmoatkinne.com