Copyright © Alle rechten voorbehouden. |  Ontwerp / bouw  P. van Althuis |  Gebruiksvoorwaarden |  Privacybeleid

TOANIELFERIENING “IT MOAT KINNE”

BROEKSTERWÂLD / DE FALOM

Privacybeleid (AVG)


De “It Moat Kinne”-website is eigendom van toneelvereniging “It Moat Kinne”. Voor “It Moat Kinne” is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt “It Moat Kinne” zich aan de eisen die de AVG Wet aan de bescherming persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop “It Moat Kinne” gebruik maakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en andere social media en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.


Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op de website, Facebook, Instagram en twitter van toneelvereniging It Moat Kinne en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.


Website, Facebook, Twitter en Instagram It Moat Kinne


Op onze sociale media (Facebook, Instagram, Twitter en website) laten wij beeldmateriaal (o.a. foto’s en video’s) zien van waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens oefenavonden, voorstellingen of andere activiteiten die betrekking hebben op voorstellingen van It Moat Kinne. Ook u, of uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. U mag ervan uitgaan dat wij zorgvuldig omgaan met deze foto’s en video’s. Zo plaatsen wij geen beeldmateriaal waardoor u, of uw zoon/dochter schade van kan ondervinden. Wel kunnen er namen bij foto’s en video’s worden vermeld. Door de aangescherpte wetgeving rond privacy (AVG), zijn we verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van u, of van uw zoon/dochter. Het is goed om (als uw kind meedoet) dit samen met uw zoon/dochter te bespreken. Als u uw keuze thuis bespreekt, dan weten de kinderen zelf waarom het gebruik van foto’s en video’s wel of niet mag. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van u of uw kind op internet verschijnen. Uw toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan voorkomen dat ouders of andere personen uit bijvoorbeeld publiek foto’s maken tijdens oefenavonden en of voorstellingen en deze op Facebook of andere social media plaatsen. De toneelvereniging It Moat Kinne heeft daarop geen invloed en is voor dat beeldmateriaal dan ook niet verantwoordelijk. Wij vertrouwen er wel op dat ook ouders of andere personen terughoudend zijn met het plaatsen en delen van beeldmateriaal op internet.


Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens


“It Moat Kinne” verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden:

(1) voor het leveren van onze diensten;

(2) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen;

(3) om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws van “It Moat Kinne”


Uw rechten


Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan derden. Indien u als bezoeker van de website of andere social media van “It Moat Kinne” besluit uw gegevens via “It Moat Kinne” aan derden te verstrekken, dan is “It Moat Kinne” op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan ynfo@itmoatkinne.nl


Beveiliging gegevens


“It Moat Kinne” maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.


Bezoekgegevens


Op de websites en andere social media van “It Moat Kinne” worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat “It Moat Kinne” haar dienstverlening verder kan optimaliseren.


Wijzigingen


“It Moat Kinne” behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:


Toneelvereniging “It Moat Kinne”

Ynfo@itmoatkinne.com