Copyright © Alle rechten voorbehouden. |  Ontwerp / bouw  P. van Althuis |  Gebruiksvoorwaarden |  Privacybeleid

TOANIELFERIENING “IT MOAT KINNE”

BROEKSTERWÂLD / DE FALOM

Gebruiksvoorwaarden website “It Moat Kinne”®


Informatie op de site:


“It Moat Kinne” biedt zo actueel en correct mogelijke informatie aan op deze site. Garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid en volledigheid van de verstrekte informatie kunnen niet worden gegeven.
De informatie heeft tot doel om u het verledenen het laatste nieuws van onze vereniging te brengen.


Links:


Deze site bevat "links" naar andere sites die niet door “It Moat Kinne” gecontroleerd worden. “It Moat Kinne” wijst dan ook iedere verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites af.


Copyright:


Alle merken, beeldwerken en teksten zijn eigendom van “It Moat Kinne” Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van “It Moat Kinne” worden gekopieerd of vermenigvuldigd.


Privacy:


Ten aanzien van omgang met persoonsgegevens hanteert “It Moat Kinne” de AVG regelgeving. (zie Privacybeleid). Naleving hiervan is voor “It Moat Kinne” van het grootste belang.


Wijzigingen:


“It Moat Kinne” behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Wijzigingen of aanvullingen op de gebruiksvoorwaarden worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de gebruiksvoorwaarden. Als u nog vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, neemt u dan contact op met:Toneelvereniging “It Moat Kinne”

Ynfo@itmoatkinne.com